Post Icon

Державні закупівлі

ЗАТВЕРДЖУЮ Заст. директора ДО ВМР

(посада)

І.В. Божок (підпис)                                  (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

Номер 45__

Дата 18.09.2018

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )______________________________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 292 від 18.09.2018

 

(грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 0,00 -4 667,00 -4 667,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 -4 667,00 -4 667,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -4 667,00 -4 667,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 0,00 -4 667,00 -4 667,00
X у тому числі:
3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 -4 667,00 -4 667,00
3100 Придбання основного капіталу 0,00 -4 667,00 -4 667,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 -4 667,00 -4 667,00
Керівник                                                                                            Керівник бухгалтерської служби /

начальник планово-фінансового підрозділу

 

В.М. Кудряшова                           С.С. Мельник

(підпис) (ініціали і прізвище)    (підпис) (ініціали і прізвище)

«18» вересня 2018 (число, місяць, рік)

 

М.П.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора департаменту освіти BMP

(посада)

І. В. Божок

(підпис)                                (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

Номер 43_

Дата 17.09.2018

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради’*_____________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) Obi 1010 Надання дошкільної освіти )_____________________________________________________

Підстава Згідно дов ДО BMP №288 від 17.09.2018

(фн.)

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -18 829,00 0,00 -18 829,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -18 829,00 0,00 -18 829,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -18 829,00 0,00 -18 829,00
2200 Використання товарів і послуг -18 829,00 0,00 -18 829,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -18 829,00 0,00 -18 829,00
Керівник                                             Керівник бухгалтерської служби /

начальник планово-фінансового підрозділу

В.М. Кудряшова                                 С.С. Мельник

(підпис) (ініціали і прізвище)   (підпис) (ініціали і прізвище)

«17м вересня 2018 (число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ДО ВМР

(посада)

Н.В. Мазур

(підпис)                                 (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

Номер 12________

Дата 23.02.2018

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради» ______________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_____________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )______________________________________________________

 

Підстава Довідка ДО ВМР № 31 від 23.02.2018_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього 27 488,00 0,00 27 488,00
X у тому числі:
X цоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього 27 488,00 0,00 27 488,00
X утому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 27 488,00 0,00 27 488,00
2200 Використання товарів і послуг 27 488,00 0,00 27 488,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 488,00 0,00 27 488,00
Керівник ,                                               Керівник бухгалтерської служби //\ / ■                                             начальник планово-фінансового підрозділу

 

Кудряшова                                 С. С. Мельник______(підйисГ (ініціали і прізвище)                           (підпис) (ініціали і прізвище)»23″ лютого 2018 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01,2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 N 1118)

Затверджений у сумі П’ять мільйонів двісті п’ятдесят
вісім тисяч триста тридцять грн. 00 коп. (5 258 330,00
грн.)

Директор департаменту освіти ВМР

О.В.Яценко

 

 

КОШТОРИС
на 2018 рік

26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
М.ВІННИЦЯ                                                                  ЗАРЕЄСТРОВАНО(найменування міста, району, області)                                                    -І* в.зято м* 0»лікВид бюджету Міський бюджет                                                                                                                                ,19 15 СІЧ 2013 І 19код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіжи і науки*-_____________________ —___________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________                                    — —

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів/місцевого само- врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

______________                                                        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
і 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього X 4 602 828,00 655 502,00 5 258 330,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 4 602 828,00 X 4 602 828,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 655 502,00 655 502,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 531 753,00 531 753,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 531 753,00 531 753,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
інші надходження, у т.ч. X 123 749,00 123 749,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання± X 123 749,00 123 749,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 X 123 749,00 123 749,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X 0,00 0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього X 4 602 828,00 655 502,00 5 258 330,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 4 602 828,00 531 753,00 5 134 581,00
Оплата праці 2110 2 656 628,00 0,00 2 656 628,00
Заробітна плата 2111 2 656 628,00 0,00 2 656 628,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 584 458,00 0,00 584 458,00
Використання товарів і поЬлуг 2200 1 361 742,00 531 753,00 1 893 495,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 291 288,00 0,00 291 288,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 374 371,00 531 753,00 906 124,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 159 462,00 0,00 159 462,00

 

1 2 3 4 5
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 535 161,00 0,00 53.
Оплата теплопостачання 2271 394 597,00 0,00 39″
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 32 987,00 0,00 з;
Оплата електроенергії 2273 107 577,00 0,00 10-
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє.державних (регіональних) програм 2280 1 460,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 460,00 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00
Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 123 749,00 12:
Придбання основного капіталу 3100 0,00 123 749,00 12:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 123 749,00 12:
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00
Нерозподілені видатки л 9000 0,00 0,00
Керівник
Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу»10″ січня 2018 р.
Кудряшова
і прізвище)
(число, місяць, рік)
ініціали і прізвище)
М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)Затверджений у сумі Сто двадцять три тисячі сімсот сорок дев’ять

гри. 00 коп. (123 749,00 гри.)_______________________________________

Директор департаменту освіти ВМР_________________________________

/
О.В.Яценко
План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
на 2018 рік
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради” код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки________________________________________________________________________________________________________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________________________________________________________________________________________________________________(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )
(фн.)
Найменування Код січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 13 14 15
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ — усього X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 0,00 0,00 0,00 0 00сг ут*Ли Ущмїми Д»Р«и*»’в?0ву и Шммм« 6 РЕ«СТ*Ч>& Іиинцмо* оіг ІНО
  • сті
0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00 0 00І о’А *го 0,00318 1 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 [і 5 СІЧ 2 ї
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 0,00 0,00 0,00 0,00 ипмаа» 0,00 ^00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
у тому числі: ——— ——
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
заходів розвитку
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123749,00 0,00 0,00 0,00 123749,00
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 АОР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 N 1118)» ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ
на 2018 рік262^3601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)

м.Вінниця

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Міський бюджет                                                                                           —

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

 

Найменування Код Разом,спеціальнийфонд Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно Із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ Інші надходження
Разом у тому числі за підгрупами Разом у тому числі за підгрупами назва інших надходжень за видами
25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400 602400
і 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НАДХОДЖЕННЯ — усього X 655 502,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету X 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Фінансування 123 749,00 0,00 X X X X 0,00 X X X X 123 749,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього X 655 502,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Заробітна плата 2111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Використання товарів і послуг 2200 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 531 753,00 531 753,00 531 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
□плата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Оплата електроенергії 2273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє аеожавних (Ьегіональних> поогпам 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по оеалізаиіє депжавних Регіональних’) гтотам 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) гтогоам. не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0.00 0.00 0 00 п пп п пп л лп А ПЛ л лп
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Субсидіє та поточні трансферти підприємствам 2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших півнів 2620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та 2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Придбання основного капіталу 3100 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового 3110 123 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 749,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
  • 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління 3220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Падання кредитів органам державного управління 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Падання кредитів підприємствам, установам, ппганізапіям 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)Затверджений у сумі Чотири мільйона шістсот дві тисячі вісімсот

двадцять вісім грн. 00 коп. (4 602 828,00 грн.)________________________

Директор департаменту освіти ВМР_________________________________

О.В.Яценко
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2018 рік26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) м.Вінниця
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік
і 2 3 4 5 6 і 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 220000,00 220000,00 220000,00 220000,00 233200,00 392265,00 103400,00 206800,00 220000,00 233200,00 220000,00 167763,00 2656628,00
Нарахування на оплату праці 2120 48400,00 48400,00 48400,00 48400,00 51304,00 86298,00 22748,00 45496,00 48400,00 51304,00 48400,00 36908,00 584458,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 23439,00 31871,00 35049,00 29354,00 32312,00 26397,00 0,00 20923,00 32091,00 34829,00 37566,00 70540,00 374371,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 70851,00 60838,00 48237,00 31063,00 23584,00 20921,00 19519,00 19033,00 20110,00 31674,00 60785,00 128546,00 535161,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші видатки 5000 338,00 338,00 338,00 16547,00 10058,00 60968,00 52603,00 338,00 73698,00 15422,00 219764,00 338,00 450750,00
УСЬОГО 363028,00 36^4/5,00 £520?4,00 345364,00 350458,00 586849,00 199730,00 292590,00 394299,00 366429,00 586515,00 404095,00 4602828,00

 

(грн.)

 

 

 

 

(грн.)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст. директора ДО ВМР(посада)Н.В. Мазур(підпис)                                 (ініціали і прізвище)М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2017 рік

Номер 86________

Дата 22.12.2017

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»_________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освути у науки, молоду та спорту____________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта )______________________________________________________________

 

Підстава Довідка ДО ВМР № 588 від 22.12.2017______________________________________________________________________________________________________________________________________ (фн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -57 851,00 0,00 -57 851,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -57 851,00 0,00 -57 851,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -57 851,00 0,00 -57 851,00
2200 Використання товарів і послуг -57 851,00 0,00 -57 851,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -70 848,00 0,00 -70 848,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 997,00 0,00 12 997,00
Керівник                                              Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

 

В.М. Кудряшова                           М.Г. Константінова(підпис)      (ініціали і прізвище)                    (підпис)      (ініціали і прізвище)»27″ грудня 2017 р.(число, місяць, рік)

 

М.П.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮЗаст. директора департаменту освіти ВМР(посада)Н. В. Мазур(підпис)                                                  (ініціали і прізвище)М.П. ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2017 рік

Номер 85________

Дата 22.12.2017

Вид бюджету Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради»_________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освяти у науки, молоду та спорту____________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта )______________________________________________________________

Підстава дов. № 567 від 22.12.17

(грн.)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -33 485,00 0,00 -33 485,00
X утому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -33 485,00 0,00 -33 485,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -33 485,00 0,00 -33 485,00
2110 Оплата праці -27 450,00 0,00 -27 450,00
2111 Заробітна плата -27 450,00 0,00 -27 450,00
2120 Нарахування на оплату праці -6 035,00 0,00 -6 035,00
Керівник
В.М. Кудряшова (підпис)      (ініціали і прізвище)»22″ грудня 2017 р.(число, місяць, рік)
М.П.
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу
М.Г. Константінова (підпис)              (ініціали і прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

Заст. директора ДО ВМР

(посада)
Н.В. Мазур
(підпис)
(ініціали і прізвище)
М.П.
ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2017 рік
Номер 82_________

Дата 18■12.2017

Вид бюджету Міський бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601
Вінницької міської ради»_________________________________________
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освути у науки, молоду та спорту код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта )______________________________________________________________

Підстава Довідка ДО ВМР № 547 від 15.12.2017__________________________________________________________________________________

(фн)
Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний

фондСпеціальний

фонд12345XНАДХОДЖЕННЯ — усього-46 610,000,00-46 610,00Xу тому числі:   Xдоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)X0,000,00Xфінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)0,000,000,00Xповернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)0,000,000,00     XВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього-46 610,000,00-46 610,00Xу тому числі:   2000ПОТОЧНІ ВИДАТКИ-46 610,000,00-46 610,002200Використання товарів і послуг-46 610,000,00-46 610,002210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-46 610,000,00-46 610,00

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу
М.Г. Константінова
(ініціали і прізвище)

грудня 2017 р.

(підпис)
(ініціали і прізвище)
М.П.
(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора ДО ВМР

(посада)

                                                                                                         Н.В. Мазур

(підпис)                                 (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2017 рік

Номер 84____________

Дата 22.12.2017

Вид бюджету Міський бюджет_____________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243601 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 Вінницької міської ради»___________________________________________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освути у науки, молоду та спорту______________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само­врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта )__________________________________________________________________________

 

Підстава Довідка ДО ВМР №566 від 22.12.2017__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн.)

 

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальнийфонд Спеціальнийфонд
1 2 3 5
X НАДХОДЖЕННЯ — усього -61 156,00 0,00 -61 156,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) 0,00 0,00 0,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 0,00 0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього -61 156,00 0,00 -61 156,00
X у тому числі:
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -61 156,00 0,00 -61 156,00
2200 Використання товарів і послуг -61 156,00 0,00 -61 156,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -60 988,00 0,00 -60 988,00
2271 Оплата теплопостачання -45 435,00 0,00 -45 435,00
2273 Оплата електроенергії -15 553,00 0,00 -15 553,00
2280 Цослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -168,00 0,00 -168,00
2282 Окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку -168,00 0,00 -168,00
Керівник                                                        Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу

 

В.М. Кудряшова                           М.Г. Константінова(підпис)         (ініціали і прізвище)                            (підпис)         (ініціали і прізвище)»22″ грудня 2017 р.

(число, місяць, рік)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний  план закупівель на  2015 рік

 

Дошкільний навчальний заклад № 47, код - 26243601

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код  КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки  документації конкурсних торгів( запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Пара та гаряча вода; постачання  пари та гарячої води

2271

Міський бюджет

277163,00

Двісті сімдесят сім тисяч сто шістдесят три грн.. 00 коп.

Закупівля в 1 учасника

грудень 2013

Кудряшова В.М.

35.30.1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _28.11._2013р._ № _1__ .

Голова комітету з конкурсних торгів       ___________________ В.М.Кудряшова                                                      М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів   ___________________І.В.Мартинюк

Річний  план закупівель на  2013 рік

 Дошкільний навчальний заклад № 47, код - 26243601

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ )

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

1

2

3

4

5

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (
включно з холодоагентами)

1161

Міський бюджет

Закупівля в 1 учасника

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до
підготовки документації конкурсних торгів( запиту цінових пропозицій,
кваліфікаційної документації)

Примітки

6

7

8

грудень 2012

40.30.1

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.12.2012р._ № _1_ .

Голова комітету з конкурсних торгів       ___________________ В.М.Кудряшова                                                      М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів   ___________________І.В.Мартинюк