Post Icon

Зворотній зв’язок

м.Вінниця, вул. Чорновола 12
тел.(0432) 66 67 40
http://dnz47.edu.vn.ua


Запрошуємо до співпраці всіх батьків, які мають дітей дошкільного віку.

   Вступ до школи завжди був значною подією  у житті не тільки дитини, а й всієї сім’ї. Йому передувала велика підготовка, до якої залучались   батьки,  педагоги,  бабусі з дідусями. Останнім часом це питання набуло ще більшої актуальності, так як до школи ідуть шестирічки, а дошкільна освіта стала обов’язковою. Так що ж все-таки є головним у підготовці до школи? Ми готові вам допомогти розібратись у цьому питанні.

 Розвиваємо волю дитини.

      Особистісна готовність дитини  до школи — дуже важливий компонент психічного розвитку малюка. Вона проявляється у ставленні дошкільняти до навчання, до вчителя, до самого себе. Вступаючи до школи, дитина має бути готовою до зміни ігрової діяльності на навчальну, до нових взаємин з дорослими та систематичної інтелектуальної праці.

    Важливою умовою готовності дитини до постійної праці є вміння підпорядковувати власні дії виконанню навчального завдання. Причиною неуспішного навчання маленьких учнів частіше буває недостатній вольовий розвиток, ніж недостатній інтелектуальний розвиток або фізична слабкість. Дитині із слабкою волею важко дотримуватись вимог шкільного життя, їй складно опанувати свої емоції і бажання. Вона керується переважно найближчими метою та завданням.

     Провідний чинник вольового потенціалу дитини — спілкування з однолітками та дорослими. Соціально значуща для дитини особа є взірцем, який впливає на її поведінку. Орієнтуючись на позитивний зразок, дитина здатна докладати певних зусиль, проявляти стриманість.

       Наприкінці дошкільного віку у стосунках дитини з дорослим домінує особистісна форма спілкування: дитина вже свідомо керує своєю поведінкою і здатна відповідати за власні вчинки. Дошкільник, який досяг цієї форми спілкування, засвоює особливу позицію у взаєминах з дорослими — позицію учня, яка передбачає виконання дій, спрямованих на реалізацію навчального завдання, навіть тоді, коли ці дії є непривабливими для дитини. Успішність навчання в школі великою мірою залежить від здатності учня сприймати умовність навчальної ситуації, підтримувати рольові стосунки «учитель — учень».

        Тактика виховних впливів має передбачати насамперед систематичне залучення дітей до виконання посильних обовязків і формування на цій основі  відповідального ставлення до них. Насамперед потрібний постійний контроль дорослого й заохочення старанності  у виконанні з тим, щоб на підставі здобутого  дитиною досвіду поступово надавати  їй усе більшої самостійності. Схвалювати і підтримувати прояви свідомого ставлення до вимог і покладених на дитину обов’язків треба ще тривалий період.

      Дуже важливим показником вольового розвитку дошкільників є характер цілеспрямованості, здатність докладати зусиль для досягнення мети. Відомо, що малята нерідко підмінюють одну мету іншою або й зовсім відмовляються від того, чого прагнули, якщо це пов’язано з труднощами. Старшим дошкільникам уже властива стійка цілеспрямованість, готовність переборювати перешкоди на шляху до мети. А це дуже цінно й для подальшого розвитку волі.

      Складовими компонентами вольової готовності є:

•-         довільні дії (передусім дії за попередньою словесною інструкцією);

•-        довільні дії (передусім дії за попередньою словесною інструкцією);

  довільні психічні процеси (сприймання, мислення, запам’ятання , відтворення та ін.);

•-         така за структурою діяльність і поведінка, в якій усвідомлюється мотиви і мета, мобілізуються зусилля

  Основою цього є здатність дитини спрямувати свою психічну

активність та керувати собою, виходячи з вимог конкретного завдання і діяльності в цілому, правил поведінки, моральних норм, доступних її вікові. Вона виявляється при досягненні важливих для дитини цілей у грі, в процесі різних видів діяльності, у спілкуванні з різними людьми.

 

Анкета для інтернет-опитування батьків

  1. Де здобувала   Ваша дитина дошкільну освіту?

у дошкільному навчальному закладі

у центрі розвитку дитини

у позашкільному навчальному закладі

за допомогою соціально-педагогічного патронату

Інше

2.   Чи запрошували Вас на   заняття   дітей у закладі?

Так

—     Ні

3.  Чи було організовано в закладах дні відкритих дверей для ознайомлення
з   класом, у якому будуть навчатись діти?

—    Так

—     Ні

4.   Чи   познайомились Ви з першою вчителькою?

—         Так

—         Ні

5.  На Ваш розсуд, якою має буди перша вчителька?

—         Привітною

—         Доброю

—         Красивою

—         Досвідченою

—         Молодою

—         Турботливою

—         Вимогливою

—         Інше

6.  Чи вважаєте Ви, що Ваша дитина підготовлена до навчання в школі?

—         Так

—         Ні

7.   Чи хоче Ваша дитина йти до 1 класу?

—         Так

—         Ні

8.  Чи зацікавлені Ви у створенні шкіл повного дня?

—         Так

—         Ні

9.   Чи стикнулися Ви з проблемами при прийомі дитини до 1 класу?

—         Так

—         Ні

10.3а якими критеріями Ви обираєте школу для своєї дитини?

—         Поруч з будинком

—         Престиж закладу

—         Авторитет вчителя (за рекомендацією інших батьків)

11. Ваші   перші враження щодо школи, де буде вчитися дитина.

Позитивні Негативні Інше

12. Чи відомо Вам про «парту для батьків першокласника»?

—         Так

—         Ні