Post Icon

Протидія булінгу

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 47

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

НАКАЗ

13.12.2019                                         м.Вінниця                                          № 30-аг

Про заходи щодо запобігання та

протидії проявам булінгу у КЗ «ДНЗ №47 ВМР»

Відповідно до Законів України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», з метою виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на такі випадки,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії проявам булінгу у  закладі дошкільної освіти (Додаток 1)
 2. Створити комісію та призначити відповідальних з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу у такому складі:

Голова комісії – Іщенко Г.М.,  вихователь — методист

Секретар комісії – Растопка А.І., голова ПК

Члени комісії:

 1. Лук’янова І.В. – сестра медична старша
 2. Марченко Н.А. – голова батьківського комітету

2.Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви завідувачеві.

 1. З метою профілактики проявів негативної поведінки учасників освітнього процесу, чиї дії у майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати засідання комісії та залучати батьків до її засідань.
 2. За потреби, до роботи комісії залучати уповноважених осіб Національної поліції України та Служби у справах дітей.
 3. Голові комісії Іщенко Г.М. постійно проводити роз’яснювальну роботу із педагогами та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу. Провести інструктаж для всіх працівників закладу освіти, в ході якого висвітлити питання: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); інформацію про уповноважену особу для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб; процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); телефони довіри.

Термін: до 23.12.2019 року

 1. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну відповідальність за випадки булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони батьків, вихованців чи колег по роботі.
 2. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників.
 3. Копію даного наказу розмістити на офіційному сайті КЗ «ДНЗ №47 ВМР»
 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач:                                                                А.М.Криворучко

 

 

 

Додаток

План

заходів щодо запобігання та протидії булінгу

в КЗ «ДНЗ №47 ВМР»

 

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
Діагностичний етап
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в колективі Усі категорії учасників освітнього процесу Упродовж року Комісія
2 Діагностування рівня напруги, тривожності в дитячих колективах:–      спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні моніторинги мікроклімату, емоційних станів вихованців

Усі категорії учасників освітнього процесу Упродовж року Голова комісії Іщенко Г.М., педагоги
Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальних батьківських зборах Батьки здобувачів освіти Квітень Завідувач Криворучко А.М.
2 Засідання методичного об’єднання  «Протидія булінгу в дитячому колективі » Педагоги, помічники вихователів Січень Голова комісії Іщенко Г.М., педагоги
3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогіч-ний колектив Березень Голова комісії Іщенко Г.М.
4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» Вихованці Упродовж року Сестра медична старшаЛук’янова І.В.
5 Контроль стану попередження випадків  булінгу Нарада при завідувачеві Упродовж року Завідувач Криворучко А.М.
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечний дитсадок. Маски булінгу» Педагогічний колектив Квітень Голова комісії Іщенко Г.М., педагоги
7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив Упродовж року Комісія
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків Вихованці, батьки, педагоги Упродовж року Комісія
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії Вихованці, батьки, педагоги Упродовж року Комісія
3 Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості Вихованці, батьки, педагоги Упродовж року Комісія
4 Відпрацювання теми особистої гідності в ході читання літературних творі Вихованці, батьки, педагоги Упродовж року Комісія
6 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» Вихованці, батьки, педагоги грудень Комісія
7 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» Вихованці, батьки, педагоги грудень Комісія
Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Запобігання та протидія домашньому насильству. Заходи, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства» Батьки Упродовж року Вихователі
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини Батьки Упродовж року Вихователі
3 Інформаційна робота через сайт ЗДО Батьки Упродовж року Голова комісії Іщенко Г.М.