Пріоритетні завдання

ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ НА 2021 - 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

        Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», Базовим компонентом дошкільної освіти України, Програмою розвитку закладу на 2018-2023 рр., зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2020-2021 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю вважає за доцільне працювати над реалізацією таких завдань:

  • Посилити роботу з формування логіко-математичної компетентності дошкільників використовуючи можливості впровадження інноваційних технологій з логіко-математичної діяльності в освітній процес.
  • Поглибити роботу по формуванню системи знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього як основи формуванням стилю життя направленого на довготривалий ощадливий розвиток людства.
  • Удосконалити роботу спрямовану на засвоєння дітьми елементів грамоти як одного з аспектів формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.