Post Icon

Річний звіт про діяльність закладу

В 2017 — 2018 навчальному році  заклад здійснював свою діяльність відповідно до чинного законодавства: Закону України «Про дошкільну освіту»; Конституції України; Базового компонента дошкільної освіти, «Положення про дошкільний навчальний заклад в Україні»; наказами Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу» ; інструктивно – методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів», «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату».

Освітній процес був спрямований на реалізацію основних завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та  освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина», Концепції розвитку закладу на 2017- 2021р..

Протягом навчального року в закладі дошкільної освіти  функціонувало 8 груп:

  •                1 група раннього віку;
  • 7 груп дошкільного віку, з них 1 санаторна.

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами. Педагогічний колектив налічував 18 педагогів, з них 9 педагогів з вищою освітою і 9 із середньою спеціальною.

Соціально – дидактичний аудит

графічний аналіз кваліфікації, освіти,

віку педагогів КЗ «ДНЗ №47 ВМР»

за 2017 – 2018  навчальний рік

Усього педагогів: 18

Рівень кваліфікації Рівень освіти Стаж педагогічної діяльності (років) Вік (років)
Вища катег І кат ІІ кат Спеціаліст Вища Сер.спец. 20-25 До 15 До 10 До 5 55 40- 55 30-40 20- 30
3 - 2 9 11 7 6 5 1 6 1 8 4 5
16,6% 0% 11,1 % 50% 61% 39% 33% 28% 6% 33% 6% 44% 22% 28%

 

 

Важливу роль у  розвитку, вихованні та навчанні дітей відіграє особистість педагога, тому протягом навчального 2017 – 2018 року методична робота закладу була спрямована на удосконалення професійної компетентності, творчого зростання педагогів,  підвищення рівня їх загальної культури. Педагогічні працівники закладу приймали участь у методичних об’єднаннях міста, майстер – класах, семінарах, конкурсах, а також приймали активну участь у методичній роботі закладу, підвищували свій теоретичний рівень шляхом самоосвіти.  Вихователі закладу: Растопка А.І.,  Скаженюк О.В., Глемейда Л.А., М’ячик О.С., Олійник Ю.С.  пройшли курсову перепідготовку при КВНЗ «ВАНО». За результатами атестації педагогічних працівників,  вихователь закладу Лупійчук І.В. атестована на  відповідність раніше  встановленому 11 тарифному розряду; вихователю Скаженюк О.В. та музичному керівнику М’ячик О.С. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

На реалізацію Концепції розвитку закладу №47 була направлена робота усього колективу: створені сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини,  розвитку в неї ціннісного ставлення до себе та навколишнього світу. Слід зазначити, що усі завдання, які опрацьовувались у цьому навчальному році, відповідають перспективному плану роботи КЗ «ДНЗ №47 ВМР», передбачені в Концепції розвитку.

Вихователі Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №47 ВМР» Скаженюк О.В., Добранецька В.О., Кондратюк Т.В., Растопка А.І. взяли участь у міському конкурсі «Кращий навчально – методичний посібник — 2018» в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім’я  в освіті міста» та представили дидактичну гру «Математика в картинах», яка зайняла ІІ місце у номінації «Дидактична гра».

Вихователь старшої групи №7 Скаженюк О.В. провела заняття для слухачів курсів при КВНЗ «ВАНО» на тему: «Ми маленькі українці», під час якого продемонстрували високий рівень майстерності, знань дітей щодо краєзнавства, державної та народної символіки, заняття дістало схвальні відгуки педагогів області, сприяло їх професійному зростанню, запозиченню цікавих форм роботи.

Вихованці закладу взяли участь у міському конкурсі дитячої творчості «Чарівна квітка» у номінації «Хореографія» під керівництвом художнього керівника Артема Грішина  та здобули диплом лауреатів конкурсу з хореографічною композицією «Ми маленькі діти».

 

 

Робота закладу дошкільної освіти в 2017 – 2018 навчальному році була направлена на виконання поставлених у річному плані завдань:

  1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони здоров’я дітей шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій .
  2. Продовжити роботу над формуванням духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості дітей засобами народної педагогіки.
  3. Сприяти розвитку в дошкільнят творчих здібностей, самостійності, організованості; формуванню у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому шляхом залучення до ігрової діяльності.

 

 

Пріоритетне завдання щодо організації роботи педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони здоров’я дітей шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій виконувалося в руслі системного підходу, насамперед, на виконання цього завдання були направлені зусилля усіх  працівників закладу: адміністрації, педагогічних та медичних працівників, обслуговуючого персоналу.

В усіх вікових групах створені сприятливі умови для рухової активності дітей, які відповідають віковим особливостям дітей, методичним, естетичним вимогам. В осередках рухової активності розміщено достатня кількість  спортивного інвентарю, різноманітних килимків, призначених для профілактики плоскостопості, атрибути для проведення загартовуючих міроприємств, дихальної, корегуючої гімнастики, нетрадиційних засобів оздоровлення вихованців. Варто відмітити, що більшість посібників виготовлено вихователями та батьками власноруч. Вихователі усіх вікових груп створили спортивні осередки відповідно до сучасних вимог та «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу».

Заняття з фізичної культури є основною організаційною формою навчання дітей фізичних вправ. Тому вони плануються та проводяться чітко за розкладом в усіх вікових групах. Слід зазначити, що рухливі ігри плануються в ранкові години, на прогулянці, в ІІ половині дня. До того ж добираються вони на вправляння в різних основних рухах. Крім спеціальних загартувально — профілактичних і оздоровчих заходів у санаторній групі вихователі усіх груп закладу планують пальчикову гімнастику, самомасаж, етюди на розвиток емоцій, тексти фізкультхвилинок тощо. Це дає змогу вихователям  узгоджено працювати і досягати кращих результатів.

Робота педагогів закладу направлена на зміцнення здоров’я, підвищення розумової працездатності дітей, активізації рухового режиму з вихованцями проводяться різноманітні фізкультурно – оздоровчі заходи,  зокрема щоденно вихователі усіх  груп проводять: ранкову гімнастику, гімнастику після денного сну, фізкультурні хвилинки під час проведення навчальних занять, фізкультурні паузи у перерві між малорухливими заняттями.

Крім зазначених форм роботи в закладі проводяться Дні здоров’я, фізкультурні свята і розваги. Зокрема, музичний керівник М’ячик О.С. провела чемпіонат з різних видів спорту в рамках міської програми «Старти надій», спортивні свята та розваги. Вихованці закладу під час зазначених заходів мали змогу продемонструвати набуті навички під час ігор – естафет, танцювальних вправ, застосування елементів різних видів спорту.

Приємно зазначити, що традиційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми вихователі прагнуть урізноманітнювати, робити цікавішими для дітей. Часто фізкультурні заняття будуються за сюжетами, вони набувають ігрового характеру. При цьому рухове навантаження не зменшується, але діти не почуваються стомленими, у них кращий емоційний стан. Дбаючи про здоров’я дітей вихователі дотримуються гігієнічних вимог до проведення фізкультурних занять. Діти мають спортивний одяг і взуття, перед заняттям проводиться вологе прибирання. Навантаження діти отримують достатнє, причому вихователі Понікарчик С.О., Махначева О.О., Кондратюк Т.В.,  Добранецька В.О., Лупійчук І.В.,  диференціюють його відповідно до індивідуальних особливостей дитини. Також усі вихователі в заключній частині використовують елементи релаксації, що подобається малюкам і заспокоює їх після насиченої основної частини.

Для пропаганди здорового способу життя, залучення батьків до фізкультурно – оздоровчої роботи вихователями використовуються наочно – інформаційні матеріали. В  кожній із груп є тематичні папки-пересувки з практичними порадами щодо загартування та фізичного розвитку дітей, ці питання часто висвітлюються у батьківських куточках, піднімаються на групових батьківських зборах, консультаціях і бесідах. Зазначені заходи допомогли значно підвищити педагогічну культуру батьків, створити в сім’ях передумови для інтенсивного фізичного розвитку дітей.

Педагогічна рада «Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільників» була направлена на оновлення та осучаснення підходів та форм роботи з фізкультурно — оздоровчої роботи; формування основ здорового способу життя у кожної окремої дитини, педагоги поновили свої знання щодо напрямків фізичного розвитку дошкільнят, форм, методів і прийомів роботи з дітьми із зазначеної теми.

В рамках колективного перегляду музичний керівник М’ячик О.С. провела спортивно – музичну розвагу «Ми маленькі козачата – славних козаків внучата», яка дістала схвальні відгуки колег, сприяла формуванню духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості, а також розвитку спритності, швидкості, витривалості вихованців, поділилась досвідом своєї роботи із зазначеного питання.

Наслідки тематичної перевірки «Стан  фізкультурно – оздоровчої роботи», засвідчили про те, що у закладі створені належні умови для надання знань про основи здоров’я дітей, організації фізкультурно – оздоровчої роботи.

Колектив посилено працював, як уже зазначалось, над зміцненням здоров’я дітей, формуванням у них валеологічної свідомості, проаналізувавши  захворюваність дітей за минулий 2017 рік, слід відмітити, що рівень захворюваності по закладу зменшився з   1103‰ в  2016 році до   1038‰в  2017 році, що складає 6,5%.

Рівень захворюваності зменшився за рахунок зниження випадків інфекційних захворювань — 38‰ в 2017 (в 2015р. — 39‰) та зниження кишкових захворювань — 13‰ в 2016р. (19‰ в 2017р.), збільшився індекс здоров’я — 39‰ (38‰ в 2016р.).

Також можна відмітити, що зменшилась кількість днів, пропущених по хворобі, в 2016р. – 1504 (в 2015р. — 1606), що складає мінус 102 дні.

 

Проаналізувавши дану ситуацію колектив закладу вирішив і надалі посилено працювати над загартуванням та оздоровленням дітей, застосовуючи інноваційні технології, нетрадиційні оздоровчі заходи; виявляти підвищену увагу до дітей, вперше оформлених до дошкільного закладу  під час адаптаційного періоду; в усіх вікових групах дотримуватись заходів щодо протиепідемічного та санітарно – гігієнічного режиму; з метою зниження захворюваності вірусними інфекціями в усіх вікових групах регулярно проводити провітрювання та кварцування приміщень. А також продовжити ведення гуртка фізкультурно – оздоровчого спрямування «Здоров’ячки» на базі санаторної групи №1

Також колектив закладу дошкільної освіти  приділив велику увагу виконанню плану роботи закладу №47 на літній оздоровчий період 2018 року, забезпечив ефективне оздоровлення і повноцінний відпочинок дітей, створив належні умови для освітньої, виховної, фізкультурно – оздоровчої та спортивно роботи з дітьми. В закладі встановлений орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності та орієнтовний розподіл організованої діяльності на літній період, забезпечене максимальне перебування дітей на свіжому повітрі. Була активізована робота педагогічного колективу щодо організації змістовного дозвілля, проведення культурно — масових та фізкультурно – спортивних заходів на протязі усього літа.

На початку літа був проведений семінар – практикум «Загартування дітей влітку», під час якого педагоги закладу систематизували та удосконалили свої знання по зазначеній темі.  Також для педагогів закладу були проведені консультації на теми: «Правила безпечної поведінки в довкіллі», «Запобігання укусам тварин», «Організація безпечного проведення занять» тощо. Зазначена робота з педагогічним колективом дозволила створити сприятливі умови для оздоровлення дітей, безпечного перебування в дошкільному закладі; створити   найбільш сприятливі умови для удосконалення рухових навичок дітей, їхніх фізичних якостей, сформувати високу опірність організму різним захворюванням.

 

Колектив закладу також працював над реалізацією завдання щодо формування духовно – моральних якостей патріотичної свідомості дітей засобами народної педагогіки. Слід зазначити, що в закладі дошкільної освіти створені належні умови для формування патріотичної свідомості, громадянської відповідальності; виховання поваги до Конституції, законів України, державної мови, турботи про піднесення її престижу; виховання поваги до батьків і свого роду, до традицій і історії рідного народу, шанобливого ставлення до культур і звичаїв інших народів. Створене повноцінне  розвивальне середовище, зокрема, у всіх групах створені  належні умови для формування патріотичної свідомості, у кожній групі оснащені етнографічні куточки, відповідно до віку дітей. Так, в групах № 1,4,5,6 (вихователі Понікарчик С.О., Махначева О.О., Кондратюк Т.В., Растопка А.І., Добранецька В.О., Лупійчук І.В.) етнографічні осередки змістовні, їх наповнення відповідає методичним, естетичним вимогам.

Систематично плануються та проводяться різноманітні форми роботи з патріотичного виховання,  що відображено в планах освітньої роботи. Планування роботи здійснюється за тематичним принципом, відповідна робота була відображена під час тижнів: «Моя Батьківщина», «Мій рідний край», «Секрети бабусиної скрині», «Моя родина», «Професії батьків», «Рослини рідного краю», «Подорож вулицями міста» тощо.

Зважаючи на те, що основна форма організації дітей дошкільного віку – заняття, педагоги усіх груп планують та проводять заняття, на яких знайомлять з традиціями, звичаями, побутом рідного краю; формують любов до батьків, сім’ї, роду,  витоками духовно – морального виховання. Вихователі усіх груп продумують зміст занять, використовують ігрові методи і прийоми, що допомагає дітям легко засвоїти матеріал.

Аналіз планів освітньої роботи показав, що педагоги груп №1,3,4,5,6 (вихователі Понікарчик С.О., Махначева О.О., Зіневська В.В., Кондратюк Т.В., Растопка А.І., Добранецька В.О., Лупійчук І.В.) систематично висвітлюють питання національно – патріотичного виховання під час планування різних режимних моментів.

В рамках колективного перегляду вихователями закладу  було проведено заняття «У Калинки корисні намистинки», під час якого вихователі усіх груп розширювали знання дітей про рідне місто, його історичне минуле, визначні місця, поповнила знання про видатних земляків, вшанування їх пам’яті. Виховували почуття приналежності до свого народу, любов до рідного міста.

В ході тематичної перевірки: «Створення умов для становлення особистості дошкільника засобами народознавства», шляхом відвідування занять, бесід з дітьми виявилось, що діти усіх груп мають ґрунтовні знання із зазначеної теми. Діти молодших та середніх груп №1, 4, 5, 6, 8,  знають свої імена, імена батьків, назву міста та країни в якій живуть, орієнтуються в її символах, знають домашню адресу, права та обов’язки дитини в сім’ї тощо. Вихованці старших груп №1, 3, 7 знають назву держави, її столиці, державну символіку, що в Україні, крім українців, живуть різні народи та нації, народні обереги – символи, національний одяг тощо.

Педагогічна рада на тему: «Патріотичне виховання як складова національного виховання дітей дошкільного віку» дала змогу педагогам подивитися на національно – патріотичне виховання у призмі сучасних вимог, визначити найбільш сприятливі форми і методи роботи з вихованцями та їхніми родинами, усвідомити, що успіх національного виховання значною мірою залежить від високої професійної та моральної культури вихователя, гуманістичної спрямованості  його педагогічної діяльності, вміння розуміти дитину і діяти спільно з нею.

 

Новим для педагогічного колективу постало завдання щодо розвитку в дошкільнят творчих — здібностей, самостійності, організованості; формуванню у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому шляхом залучення до ігрової діяльності. Тому розпочали роботу зі створення інформаційно – методичної бази, розвивального середовища.

У міні – методкабінетах усіх вікових груп підібрано необхідний теоретичний матеріал, розробки занять, розваг, консультацій. Зокрема, у кожній віковій групі є картотека розвиваючих, дидактичних, рухливих, народних, перспективний план використання сюжетно – рольових ігор відповідно до тематичних тижнів, демонстраційно – ілюстративний матеріал, конспекти проведення сюжетно – рольових ігор. Слід відмітити, що у кожній групі достатня кількість методичних розробок, інформаційного, наочно – демонстраційного матеріалу для роботи з дітьми та батьками, а саме: вихователі санаторної групи підготували рекомендації, практикуми, консультації на теми: «Яка іграшка потрібна дитині», «Як оформити дитячий куточок», «Українська національна іграшка», «Гра – не просто забава» та багато інших. Вихователь групи раннього віку Філіпова Н.В. підготувала ряд консультацій для роботи з батьками: «Які іграшки потрібні дітям», «Як вибрати іграшку для дитини», «Іграшки для розвитку творчої фантазії і самовираження», «Краса і мудрість народної іграшки». Вихователь молодшої групи №6 Лупійчук І.В. розробила рекомендації батькам «Як оформити дитячий ігровий куточок вдома», консультації Пограємось з татом», «Нові часи – нові ігри». У середній групі №4, вихователями Кондратюк Т.В., Растопкою А.І. поновлена інформаційна папка – пересувка «Дитина і гра», розроблені рекомендації для створення ігрового осередку вдома, консультація «Дитина бере чужі іграшки – що робити?», тест для батьків «Мама! Купи іграшку!». Вихователі середньої групи №5 Добранецька В.О., Глемейда Л.А. розробили ряд консультацій для батьків: «Зростаємо у грі», «Гра – пізнавальний простір для розвитку», Пізнаємо особистість малюка у грі, пам’ятки та рекомендації.

У планах освітньої роботи вихователі: Махначева О.О., Понікарчик С.О., Кондратюк Т.В., Растопка А.І., Добранецька В.О., Глемейда Л.А., Лупійчук І.В. ретельно продумують методи і прийоми навчання та виховання дітей, передбачають шляхи досягнення поставленої мети. Зазначені вихователі, конкретизуючи перспективний план, планують проведення всіх видів ігор. Ігрова діяльність займає провідне місце у режимі дня, час і місце проведення ігор відповідає методичним вимогам.      Як різновид ігрової діяльності велике значення мають конструктивно-будівельні ігри. Прикро зазначити, що будівельно – конструкційні, театралізовані ігри плануються рідко, особливо вихователями груп №3 (Зіневська В.В.), №7 (Білоус Н.О., Скаженюк О.В.), №8 (Березенко І.О., Маргаченко Г.В.). Також для проведення таких ігор у всіх групах не вистачає сучасного ігрового обладнання: техніки, споруд, інструментів. А саме: конструкторсько – будівельних іграшок, наборів кубиків, цеглинок, конструкторів, великогабаритних будівельних наборів з різного матеріалу тощо.

Працюючи над питанням розвитку у дошкільнят творчих здібностей, самостійності, організованості; формування стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому шляхом залучення до ігрової діяльності,  педагоги здійснили насичену й змістовну роботу з вихованцями. У кожній віковій групі проводяться заняття, бесіди, виставки дитячих малюнків «Моя улюблена іграшка». Однак у вихованців практично всіх груп не до кінця сформовані ігрові способи дій, різні способи рольової поведінки, вміння підтримувати дружні стосунки під час розподілу ролей, добирати відповідні атрибути. У старших групах №3,7 слід формувати уміння спільно вибудовувати і розвивати сюжет.

Щоб підтримувати позитивне ставлення дітей до іграшок та дій з ними, педагоги: Махначева О.О., Понікрчик С.О., Філіпова Н.В., Зіневська В.В.,  Кондратюк Т.В., Растопка А.І., Добранецька В.О., Глемейда Л.А., Лупійчук І.В., Скаженюк О.В., Білоус Н.О. збагачують й поглиблюють знання дітей про іграшки, стимулюють бажання берегти, самостійно відновлювати, ремонтувати та виготовляти власні іграшки. Слід зазначити, що вихователі усіх вікових груп проводять заняття та інші режимні моменти в ігровій формі, застосовуючи інноваційні технології і методики.

Керівництво іграми дітей педагоги закладу здійснюють тактовно, певною мірою інтуїтивно, враховуючи індивідуальні та вікові особливості дітей, конкретну ситуацію, дитячий та власний досвід, формуючи у вихованців наполегливість, активність, готовність до подальшої діяльності.

Саме таке керівництво педагоги закладу змогли побачити під час колективного перегляду ігрової діяльності «Школа двері відчиняє», проведеного вихователем Скаженюк О.В., яка продемонструвала не тільки, вміння здійснювати керівництво грою дітей, а й сформованість у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, високий рівень компетентності дошкільників у різних освітніх ліній.

Наслідки тематичної перевірки свідчать про те, що вимагає корекції організація спілкування з дітьми, спрямована на формування ігрових способів дій, уміння переводити свій реальний життєвий досвід в ігровий умовний план, ставити перед собою ігрові завдання і вирішувати їх. Потребують значного вдосконалення та поповнення матеріали з ігрової діяльності по роботі з батьками.

Відповідно до річного плану роботи закладу в період з 16.04.2018р. по 25.04.2018р. була здійснена тематична перевірка «Створення умов для формування соціальної компетентності дошкільників в грі».

Наслідки вивчення зазначеного питання свідчать про те, що педагоги закладу створили розвивальне предметно – ігрове середовище. Усі педагоги ретельно продумали облаштування ігрових осередків, що сприяє розвитку ігор, самостійності, соціалізації дітей. Вихователі Махначева О.О., Понікрчик С.О., Філіпова Н.В., Зіневська В.В.,  Кондратюк Т.В., Растопка А.І., Добранецька В.О., Глемейда Л.А., Лупійчук І.В., Скаженюк О.В., Білоус Н.О.,  спланували й організували простір ігрової кімнати таким чином, щоб кожна дитина мала можливість займатися улюбленою справою; створили оптимальні умови для особистісного зростання дитини. Площу ігрової кімнати, у кожній віковій групі, умовно розділено на такі центри діяльності: ігровий, комунікативної активності, художній, музичний, природознавчий, рухової активності, відпочинку, бібліотечний, етнографічний, куточок чергових, пошуково – дослідницький. Кожен центр забезпечений різноманітними матеріалами, іграшками, атрибутами. Вихователі: Махначева О.О., Понікарчик С.О., Кондратюк Т.В., Растопка А.І., Добранецька В.О., Глемейда Л.А., Лупійчук І.В. при облаштуванні центрів діяльності врахували й те, що у них можуть проводитися як індивідуальні ігри, так і організована діяльність з малими та великими групами дітей.

Також зазначеній темі була підпорядкована педагогічна рада: «Особливості соціального розвитку дошкільників у грі», під час якої педагоги закладу  визначили основні принципи організації ігрової діяльності дошкільників. А під час ділової гри «Ігри вихователів з дітьми» педагоги мали змогу удосконалити свої знання з базових понять,  обговорити і вибрати найбільш оптимальні, цікаві форми, методи роботи, які сприятимуть формуванню соціальної компетентності дошкільників в ігровій діяльності.

 

Протягом навчального року колектив закладу працював над забезпеченням наступності в реалізації завдань між закладом дошкільної освіти і школою шляхом.

З метою виявлення рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі в дошкільному навчальному закладі №47 була  здійснена комплексна перевірка: «Стан готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі».

Питання вивчалось в руслі системного підходу, а саме: вивчення реального стану освітнього процесу в старших групах №1, 3, 7 через перегляд окремих занять, ігрової діяльності, інших форм роботи з дітьми, аналізу  планування, бесід з дошкільнятами.

Перевіркою встановлено: в групах створені належні умови для організації освітньої роботи з дітьми, групи забезпечені необхідними меблями, посібниками, дидактичними матеріалами. Відповідно до вимог програми навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина». В зазначених групах створене предметно – ігрове середовище. Всі ігрові осередки, куточки самостійної художньої, мовленнєвої, музичної діяльності оформлені зі смаком, відповідно до методичних та естетичних вимог. Також створені необхідні умови для формування мотиваційної, емоційно – вольової, розумової та психологічної готовності до школи. Зокрема, в усіх групах є атрибути до сюжетно – рольової гри «Школа», діти дуже часто люблять уявляти себе в ролі школяра, засвоюють норми і правила навчальної діяльності, поведінки в класі, вчаться організовувати ігри як індивідуальні, так і колективні. Все це забезпечує психологічні передумови включення дитини в колектив класу, свідомого, активного засвоєння навчального матеріалу, виконання різноманітних шкільних обов’язків.

У приймальних кімнатах усіх груп обладнані «Куточки школяра», стенди «Скоро в школу», до уваги батьків представлені папки – пересувки в яких зібраний цікавий, різноплановий матеріал з питань підготовки дітей до школи, а саме: «Готуємо дітей до школи», «Наступність у роботі ДНЗ і школи», «Допоможи дитині пізнати світ», діагностичні комплекси, консультації та поради батькам, конспекти занять та екскурсій в школу, що дає змогу батькам познайомитися із вимогами до школярів, проблемами закладу з даного питання. Вихователі:    Понікарчик С.О.,  Махначева О.О., Зіневська В.В., Скаженюк О.В., Білоус Н.О.   багато уваги приділяють освіті та вихованні батьків, систематично проводять консультації, бесіди, батьківські збори, надають необхідні поради.

Результати підсумкових занять засвідчили про достатній рівень роботи педагогів груп по засвоєнню програмових знань. Були проведені підсумкові заняття: «Вершина знань», «Математична країна», «Подорож до країни знань», «Подорож в країну Грамоти» тощо (вихователі: Зіневська В.В., Скаженюк О.В.), слід відмітити, що всі заняття були цікаві, насичені навчальним матеріалом, ефективним застосуванням методів і прийомів, використанням проблемних ситуацій. В результаті чого якісний рівень знань дітей істотно змінився у порівнянні з початком року.

 

Високий рівень засвоєння знань дітьми старшого дошкільного віку
  
Санаторна група № 1 90,9%
Старша група № 3 60%
Старша група № 7 54%

 

З метою якісної підготовки дітей до школи вихователі тісно співпрацювали з педагогічними працівниками СЗОШ №5. Протягом навчального року педагоги систематично: взаємовідвідували уроки в школі та заняття в закладі дошкільної освіти; проводили екскурсії та цільові прогулянки до школи; молодші школярі приймали участь у святах та розвагах дошкільного закладу; облаштовували художні виставки.

Аби дотриматися принципу наступності, який передбачає тісні взаємозв’язки дошкільної ланки освіти і початкової школи, в січні 2018 року відбувся круглий стіл з  педагогами КЗ «ДНЗ №47 ВМР», вчителями ЗОШ №5 та батьками вихованців на тему: «Готуємося в першокласники». В ході вищезазначеного заходу батьки зустрілися з вчителями початкових класів та психологом школи,  які розповіли про вимоги до особистості учня, особливості адаптації дітей до шкільного навчання, ознайомили з основними компонентами готовності дітей старшого дошкільного віку до школи, відповіли на всі запитання, які цікавили батьків.

Вдале планування адміністративно – господарської діяльності дошкільного закладу: дотримання трудового законодавства, збереження матеріально – технічної бази закладу, забезпечення дотримання санітарно – гігієнічних норм, правил техніки безпеки, безпечної життєдіяльності дітей дозволило створити оптимальні умови для роботи колективу й виховання дітей.

Аналіз діяльності педагогічного колективу у 2017 – 2018 навчальному році показав, що колектив працював стабільно та творчо, як було зазначено вище, колектив досягнув значних успіхів в організації освітньої роботи. Однак, працюючи над виконанням пріоритетних завдань виникали деякі труднощі, проблеми.