Post Icon

Річний звіт про діяльність закладу

В 2016 — 2017 навчальному році дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до чинного законодавства: Закону України «Про дошкільну освіту»; Конституції України; Базового компонента дошкільної освіти, «Положення про дошкільний навчальний заклад в Україні»; наказами Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу» ; інструктивно – методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів», «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату».

Навчально – виховний процес був спрямований на реалізацію основних завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та  освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина», Концепції розвитку дошкільного закладу на 2014- 2017р..

Протягом навчального року в дошкільному закладі функціонувало 8 груп:

  •                1 група раннього віку;
  • 7 груп дошкільного віку, з них 1 санаторна.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Педагогічний колектив налічував 18 педагогів, з них 9 педагогів з вищою освітою і 9 із середньою спеціальною.

Соціально – дидактичний аудит

графічний аналіз кваліфікації, освіти,

віку педагогів ДНЗ №47

за 2016 – 2017  навчальний рік

Усього педагогів: 18

Рівень кваліфікації Рівень освіти Стаж педагогічної діяльності (років) Вік (років)
Вища катег І кат ІІ кат Спеціаліст Вища Сер.спец. 20-25 До 15 До 10 До 5 55 40- 55 30-40 20- 30
3 - - 7 9 9 6 1 7 4 1 7 2 8
16,6% 0% 0% 39% 50% 50% 33,3% 5,5% 39% 22,2% 5,5% 39% 11% 50%

 

 

Важливу роль у  розвитку, вихованні та навчанні дітей відіграє особистість педагога, тому протягом навчального 2016 – 2017 року методична робота закладу була спрямована на удосконалення професійної компетентності, творчого зростання педагогів,  підвищення рівня їх загальної культури. Педагогічні працівники закладу приймали участь у методичних об’єднаннях міста, майстер – класах, семінарах, конкурсах, а також приймали активну участь у методичній роботі закладу, підвищували свій теоретичний рівень шляхом самоосвіти.  Вихователь закладу: Понікарчик С.О. пройшла курсову перепідготовку при КВНЗ «ВАНО». За результатами атестації педагогічних працівників,  вихователь закладу Растопка А.І.. атестована на  відповідність раніше встановленій категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь — методист».

На реалізацію Концепції розвитку дошкільного навчального закладу №47 була направлена робота усього колективу: створені сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини,  розвитку в неї ціннісного ставлення до себе та навколишнього світу. Слід зазначити, що усі завдання, які опрацьовувались у цьому навчальному році, відповідають перспективному плану роботи дошкільного навчального закладу №47, передбачені в Концепції розвитку.

Вихователі КЗ «Дошкільний навчальний заклад №47 ВМР» Кондратюк Т.В., Растопка А.І. взяли участь у міському конкурсі «Кращий навчально – методичний посібник — 2017» в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім’я  в освіті міста» та представили посібник «Кошик Здоров’я від пані Природи» у номінації «Дидактична гра».

Вихователі санаторної групи Махначева О.О., Понікарчик С.О. провели заняття для слухачів курсів при КВНЗ «ВАНО» на тему: «Здоровому все здорово!», під час якого продемонстрували високий рівень майстерності, знань дітей щодо здорового способу життя, способи збереження власного здоров’я, заняття дістало схвальні відгуки педагогів області, сприяло їх професійному зростанню, запозиченню цікавих форм роботи.

Вихованка дошкільного закладу Воєвода Вероніка взяла участь у міському конкурсі дитячої творчості «Чарівна квітка» у номінації «Художнє читання», декламувала вірш П. Засенка «Пісня про Україну».

 

 

Робота дошкільного закладу в 2016 – 2017 навчальному році була направлена на виконання поставлених у річному плані завдань:

  1. Продовжити роботу щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування здоров’язбережувальної компетентності, доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я як найвищої людської цінності.
  2. Продовжити роботу над формуванням у дітей патріотичного світогляду, виховання шанобливого ставлення до національних цінностей українського народу.
  3. Сприяти формуванню в дошкільнят первинного економічного, соціально – фінансового досвіду, мислення, уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, проявляти ініціативу і самостійність.

4.Поглиблено працювати з проблеми наступності та безперервності реалізації завдань між дошкільною і початковою ланками освіти.

 

 

Пріоритетне завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування здоров’язбережувальної компетентності, доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я як до найвищої людської цінності виконувалося в руслі системного підходу, насамперед, на виконання цього завдання були направлені зусилля усіх  працівників закладу: адміністрації, педагогічних та медичних працівників, обслуговуючого персоналу.

В усіх вікових групах створені сприятливі умови для рухової активності дітей, які відповідають віковим особливостям дітей, методичним, естетичним вимогам. В осередках рухової активності розміщено достатня кількість  спортивного інвентарю, різноманітних килимків, призначених для профілактики плоскостопості, атрибути для проведення загартовуючих міроприємств, дихальної, корегуючої гімнастики, нетрадиційних засобів оздоровлення вихованців. Варто відмітити, що більшість посібників виготовлено вихователями та батьками власноруч. Вихователі усіх вікових груп створили спортивні осередки відповідно до сучасних вимог та «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу».

Заняття з фізичної культури є основною організаційною формою навчання дітей фізичних вправ. Тому вони плануються та проводяться чітко за розкладом в усіх вікових групах. Слід зазначити, що рухливі ігри плануються в ранкові години, на прогулянці, в ІІ половині дня. До того ж добираються вони на вправляння в різних основних рухах. Крім спеціальних загартувально — профілактичних і оздоровчих заходів у санаторній групі вихователі усіх груп закладу планують пальчикову гімнастику, самомасаж, етюди на розвиток емоцій, тексти фізкультхвилинок тощо. Це дає змогу вихователям  узгоджено працювати і досягати кращих результатів.

Робота педагогів закладу направлена на зміцнення здоров’я, підвищення розумової працездатності дітей, активізації рухового режиму з вихованцями проводяться різноманітні фізкультурно – оздоровчі заходи,  зокрема щоденно вихователі усіх  груп проводять: ранкову гімнастику, гімнастику після денного сну, фізкультурні хвилинки під час проведення навчальних занять, фізкультурні паузи у перерві між малорухливими заняттями.

Крім зазначених форм роботи в закладі проводяться Дні здоров’я, фізкультурні свята і розваги. Зокрема, музичний керівник М’ячик О.С. провела чемпіонат з різних видів спорту в рамках міської програми «Старти надій», спортивні свята та розваги. Вихованці закладу під час зазначених заходів мали змогу продемонструвати набуті навички під час ігор – естафет, танцювальних вправ, застосування елементів різних видів спорту. Вихованця закладу Сіроху Тимура делегували на участь у ІІ турі міського чемпіонату «Старти надій», де він виборов ІІ місце серед вихованців дошкільних навчальних закладів міста.

Приємно зазначити, що традиційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми вихователі прагнуть урізноманітнювати, робити цікавішими для дітей. Часто фізкультурні заняття будуються за сюжетами, вони набувають ігрового характеру. При цьому рухове навантаження не зменшується, але діти не почуваються стомленими, у них кращий емоційний стан. Дбаючи про здоров’я дітей вихователі дотримуються гігієнічних вимог до проведення фізкультурних занять. Діти мають спортивний одяг і взуття, перед заняттям проводиться вологе прибирання. Навантаження діти отримують достатнє, причому вихователі Понікарчик С.О., Махначева О.О., Кондратюк Т.В.,  Добранецька В.О., Лупійчук І.В., Гхазі Г.М. диференціюють його відповідно до індивідуальних особливостей дитини. Також усі вихователі в заключній частині використовують елементи релаксації, що подобається малюкам і заспокоює їх після насиченої основної частини.

Для пропаганди здорового способу життя, залучення батьків до фізкультурно – оздоровчої роботи вихователями використовуються наочно – інформаційні матеріали. В  кожній із груп є тематичні папки-пересувки з практичними порадами щодо загартування та фізичного розвитку дітей, ці питання часто висвітлюються у батьківських куточках, піднімаються на групових батьківських зборах, консультаціях і бесідах. Зазначені заходи допомогли значно підвищити педагогічну культуру батьків, створити в сім’ях передумови для інтенсивного фізичного розвитку дітей.

Педагогічна рада «Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільників» була направлена на оновлення та осучаснення підходів та форм роботи з фізкультурно оздоровчої роботи; формування основ здорового способу життя у кожної окремої дитини, педагоги поновили свої знання щодо напрямків фізичного розвитку дошкільнят, форм, методів і прийомів роботи з дітьми із зазначеної теми. Досвідчені педагоги Махначева О.О., Понікарчик С.О. поділились досвідом своєї роботи із зазначеного питання, що дало змогу молодим вихователям застосувати набуті знання у роботі з вихованцями своїх груп. А в ході дискусії педагоги зробили висновок, що запорукою гармонійного розвитку є правильна організація життєдіяльності дітей.

Наслідки тематичної перевірки «Стан  роботи по формуванню валеологічної свідомості», яка була здійснена з 14.11.2016р. по 25.11.2016р. засвідчили про те, що у дошкільному навчальному закладі створені належні умови для надання знань про основи здоров’я дітей, організації фізкультурно – оздоровчої роботи.

Колектив посилено працював, як уже зазначалось, над зміцненням здоров’я дітей, формуванням у них валеологічної свідомості, проаналізувавши  захворюваність дітей за минулий 2016 рік, слід відмітити, що рівень захворюваності по дошкільному закладу зменшився з   1103‰ в  2015 році до   1038‰в  2016 році, що складає 6,5%.

Рівень захворюваності зменшився за рахунок зниження випадків інфекційних захворювань — 38‰ в 2016 (в 2015р. — 39‰) та зниження кишкових захворювань — 13‰ в 2016р. (19‰ в 2016р.), збільшився індекс здоров’я — 39‰ (38‰ в 2015р.).

Також можна відмітити, що зменшилась кількість днів, пропущених по хворобі, в 2015р. – 1504 (в 2012р. — 1606), що складає мінус 102 дні.

Проаналізувавши дану ситуацію колектив закладу вирішив і надалі посилено працювати над загартуванням та оздоровленням дітей, застосовуючи інноваційні технології, нетрадиційні оздоровчі заходи; виявляти підвищену увагу до дітей, вперше оформлених до дошкільного закладу  під час адаптаційного періоду; в усіх вікових групах дотримуватись заходів щодо протиепідемічного та санітарно – гігієнічного режиму; з метою зниження захворюваності вірусними інфекціями в усіх вікових групах регулярно проводити провітрювання та кварцування приміщень. А також започаткувати ведення гуртка фізкультурно – оздоровчого спрямування «Здоров’ячки» на базі санаторної групи №1

Також колектив дошкільного закладу приділив велику увагу виконанню плану роботи дошкільного навчального закладу №47 на літній оздоровчий період 2017 року, забезпечив ефективне оздоровлення і повноцінний відпочинок дітей, створив належні умови для освітньої, виховної, фізкультурно – оздоровчої та спортивно роботи з дітьми. В закладі встановлений орієнтовний розподіл часу на процеси життєдіяльності та орієнтовний розподіл організованої діяльності на літній період, забезпечене максимальне перебування дітей на свіжому повітрі. Була активізована робота педагогічного колективу щодо організації змістовного дозвілля, проведення культурно — масових та фізкультурно – спортивних заходів на протязі усього літа.

На початку літа був проведений семінар – практикум «Загартування дітей влітку» під час якого педагоги закладу систематизували та удосконалили свої знання по зазначеній темі.  Також для педагогів закладу були проведені консультації на теми: «Правила безпечної поведінки в довкіллі», «Запобігання укусам тварин», «Організація безпечного проведення занять» тощо. Зазначена робота з педагогічним колективом дозволила створити сприятливі умови для оздоровлення дітей, безпечного перебування в дошкільному закладі; створити   найбільш сприятливі умови для удосконалення рухових навичок дітей, їхніх фізичних якостей, сформувати високу опірність організму різним захворюванням.

 

Колектив закладу також працював над реалізацією завдання щодо формування у дітей патріотичного світогляду, виховання шанобливого ставлення до національних цінностей українського народу. Слід зазначити, що в дошкільному закладі створені належні умови для формування патріотичної свідомості, громадянської відповідальності; виховання поваги до Конституції, законів України, державної мови, турботи про піднесення її престижу; виховання поваги до батьків і свого роду, до традицій і історії рідного народу, шанобливого ставлення до культур і звичаїв інших народів. Створене повноцінне  розвивальне середовище, зокрема, у всіх групах створені  належні умови для формування патріотичної свідомості, у кожній групі оснащені етнографічні куточки, відповідно до віку дітей. Так, в групах № 1,3,4,5,6 (вихователі Понікарчик С.О., Махначева О.О., Зіневська В.В., Попроцька О.В., Кондратюк Т.В., Растопка А.І., Добранецька В.О., Плакида О.В., Лупійчук І.В.) етнографічні осередки змістовні, їх наповнення відповідає методичним, естетичним вимогам.

Систематично плануються та проводяться різноманітні форми роботи з патріотичного виховання,  що відображено в планах навчально – виховної роботи. Планування роботи здійснюється за тематичним принципом, відповідна робота була відображена під час тижнів: «Моя Батьківщина», «Мій рідний край», «Секрети бабусиної скрині», «Моя родина», «Професії батьків», «Рослини рідного краю», «Подорож вулицями міста» тощо.

Зважаючи на те, що основна форма організації дітей дошкільного віку – заняття, педагоги усіх груп планують та проводять заняття, на яких знайомлять з традиціями, звичаями, побутом рідного краю; формують любов до батьків, сім’ї, роду,  витоками духовно – морального виховання. Вихователі усіх груп продумують зміст занять, використовують ігрові методи і прийоми, що допомагає дітям легко засвоїти матеріал.

Аналіз планів навчально – виховної роботи показав, що педагоги груп №1,3,4,5,6 (вихователі Понікарчик С.О., Махначева О.О., Зіневська В.В., Попроцька О.В., Кондратюк Т.В., Растопка А.І., Добранецька В.О., Плакида О.В., Лупійчук І.В.) систематично висвітлюють питання національно – патріотичного виховання під час планування різних режимних моментів.

В рамках колективного перегляду вихователем старшої групи №6, Лупійчук І.В.,  було проведено заняття «Вінниця – моє рідне місто!», під час якого вихователь розширила знання дітей про рідне місто, його історичне минуле, визначні місця, поповнила знання про видатних земляків, вшанування їх пам’яті. Виховувала почуття приналежності до свого народу, любов до рідного міста.

Розуміючи, що в родині дитина набуває першого досвіду патріотичного виховання, педагоги закладу провели групові батьківські збори. А саме: педагоги санаторної групи №1 Понікарчик С.О., Махначева О.О. провели збори на тему: «Виховне значення народної іграшки», які пройшли у формі дискусії під час якої вияснили, що народна іграшка розширює сферу пізнання світу свого народу, це витвір мистецтва, що сприяє духовному збагаченню дітей. Також під час зборів для батьків був проведений майстер – клас із виготовлення ляльки – оберегу.

У середніх групах №3,7 (вихователі Зіневська В.В., Попроцька О.В., Скаженюк О.В., Білоус Н.О.) провели групові батьківські збори: «Національно – патріотичне виховання у призмі вимог сучасності». Даний захід пройшов у формі обміну досвідом сімейного виховання, що дало змогу перейняти кращі родинні традиції, запозичити для виховання дітей кращий досвід.

В ході тематичної перевірки: «Стан роботи колективу з патріотичного виховання», шляхом відвідування занять, бесід з дітьми виявилось, що діти усіх груп мають ґрунтовні знання із зазначеної теми. Діти молодших та середніх груп №1, 4, 5, 3, 7 знають свої імена, імена батьків, назву міста та країни в якій живуть, орієнтуються в її символах, знають домашню адресу, права та обов’язки дитини в сім’ї тощо. Вихованці старших груп №1, 6, 8 знають назву держави, її столиці, державну символіку, що в Україні, крім українців, живуть різні народи та нації, народні обереги – символи, національний одяг тощо.

Педагогічна рада на тему: «Національно – патріотичне виховання – основа формування майбутнього громадянина» дала змогу педагогам подивитися на національно – патріотичне виховання у призмі сучасних вимог, визначити найбільш сприятливі форми і методи роботи з вихованцями та їхніми родинами, усвідомити, що успіх національного виховання значною мірою залежить від високої професійної та моральної культури вихователя, гуманістичної спрямованості  його педагогічної діяльності, вміння розуміти дитину і діяти спільно з нею.

 

Новим для педагогічного колективу постало завдання щодо формування в дошкільнят первинного економічного, соціально – фінансового досвіду, мислення, уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, проявляти ініціативу і самостійність. Тому розпочали роботу зі створення інформаційно – методичної бази, розвивального середовища. Зокрема, творча група закладу під керівництвом досвідченого педагога Махначевої О.О. працювала над темою: «Економічне виховання в дошкільному закладі» та розробила методичні рекомендації, конспекти занять, підібрала дидактичні ігри, вправи із зазначеної теми; розробила матеріал на допомогу вихователям, оформила матеріал з консультаціями та порадами для батьків щодо питань фінансово – економічного виховання. А також члени  творчої групи ознайомили педагогів закладу з вимогами програми соціальної та фінансової освіти дітей «Афлатот», під час педагогічної ради.

Вихователі всіх груп підібрали в міні – метод кабінетах необхідний матеріал для роботи з дітьми, батьками, власного самовдосконалення. Зокрема, вихователі санаторної групи №1 Махначева О.О., Понікарчик С.О. розробили перспективне планування для дітей своєї групи «Перші кроки в економіку», укомплектували папку «Дітям про економіку», в якій зібрали цікаві казкові історії про ведмедя Михася, який став бізнесменом. Також систематизували папку «Економічне виховання – поради батькам», «Програмові вимоги з економічного виховання», вихователями виготовлено ряд дидактичних ігор  із зазначеного питання.

Вихователі середньої групи №3 Зіневська В.В., Попроцька О.В.  підібрали методичну літературу з питань економічного виховання, виготовили ряд дидактичних ігор, підібрали матеріал для батьків та узагальнили його в папці «Поради батькам з економічного виховання».

Цікавий та змістовний матеріал із зазначеної теми розробили вихователі молодшої групи №4 Кондратюк Т.В., Растопка А.І., а саме: наочно – демонстраційний матеріал «Економіка для малят», виготовили коректурні таблиці «Все про економіку», в яких висвітлили такі теми: «Супермаркет», «Сімейний бюджет та доходи», «Товари та послуги», «Потреби людини», «Ресурси» та інші. Виготовили дидактичні ігри: «Що можна купити за гроші», «Кому що потрібно для роботи», «Усі професії потрібні». Також вихователі систематизували поради батькам у папку «Економічне виховання дошкільнят», консультації для батьків «Дива в гаманці», «Чи потрібна дошкільникам економічна освіта».

Вихователями групи №5 Добранецькою В.О., Плакидою О.В. також підібраний та розроблений змістовний матеріал для роботи з дітьми та батьками. Зокрема, виготовлено серію дидактичних ігор «Паровозик успіху», «Супермаркет», «Назви професію», «Країна речей», «Чим хата багата»; розроблено конспекти занять з елементами економіки; також цікавий матеріал представлений в папці «Економіка для малят». Вихователь Добранецька В.О. розробила ряд консультацій для батьків: «Чи потрібне економічне виховання дітям дошкільного віку», «Виховуємо ощадливість та бережливість» «Економічне виховання та шляхи його здійснення», анкети для батьків.

В старшій групі №6, вихователь Лупійчук І.В. укомплектувала папку «Економічне виховання», розробила посібник «Дошкільник у світі економіки» в якому висвітлені  теми: «Природні ресурси», «Блага», «Товари і витрати», «Бізнес і реклама», «Сировина і товар», виготовила ряд дидактичних ігор відповідної тематики.

Вихователі середньої групи Скаженюк О.В., Білоус Н.О. поповнили свій міні – метод кабінет папкою «Дітям про економіку», в яку увійшли розділи: потреби, ресурси, праця, товари та послуги, гроші, бізнес та реклама. Вихователі розробили ряд дидактичних ігор: «Професії твоїх батьків», «Чия праця є важливішою», «Я і моя сім’я. Наші потреби», «Оцініть вчинок. Природні ресурси», конспекти занять з економічного виховання тощо.

Гхазі Г.М., вихователь старшої групи №8, також укомплектувала міні – методкабінет групи матеріалами з економічного виховання. А саме: дидактичними іграми: «Знайди гривні», «Економним я росту», «Опт і роздріб», «Якісні і неякісні товари», «Що можна купити за гроші», «Природні ресурси», «Товар чи послуга?», «Виробничі ланцюжки», «Відгадай, яка валюта»; картотекою економічних бесід; мнемодоріжками  «Прислів’я про гроші», розробками занять та іншими матеріалами.

Планування здійснювалось відповідно до тематичного принципу, робота з економічного виховання відображена під час таких тематичних тижнів: «Мій улюблений садок»(професії людей), «Економіка для малят», «Речі навколо нас», «Моя родина», «Професії батьків», «Що де можна купити» тощо.

В рамках колективного перегляду вихователь Гхазі Г.М. провела заняття «Бізнес лісових мешканців», під час якого ознайомила дітей з економічними поняттями: «бізнес», і «бізнесмен», «товари і послуги», «доходи і витрати», називати відмінності між цими поняттями; закріпила знання про бережне використання природних ресурсів, про грошові одиниці різних країн. Заняття дістало схвальні відгуки колег.

Педагоги закладу в основу економічного виховання поклали родинну економіку, адже на прикладі різних побутових ситуацій, що відбуваються в сім’ї, можна наочно ознайомити вихованців з різними економічними поняттями. Тому приділили роботі з родинами вихованців значну увагу, зокрема були проведені загальні батьківські збори: «Соціальна і фінансова освіта з дошкільного закладу», під час яких ознайомили з основами соціальної і фінансової освіти, з вимогами програми «Афлатот». Також з батьками був проведений інтерактивний практикум, під час якого вчили батьків, як  пояснювати дітям складні економічні терміни і поняття, ощадливо використовувати ресурси розумно розподіляти витрати і планувати бюджет.

З метою виявлення стану роботи із зазначеного питання у період з 20.04.2017р. по 26.04.2017р. була проведена тематична перевірка «Стан роботи з соціально – економічного виховання».

Перевіркою встановлено: в закладі створене відповідне розвивальне предметно – ігрове середовище для полегшення процесу соціалізації дітей, розширення їхніх знань про життя сучасного суспільства, введення дітей у світ економічних уявлень.

В ході перевірки, шляхом відвідування занять, бесід з дітьми виявилось, що діти усіх груп мають ґрунтовні знання із зазначеної теми. Діти вільно орієнтуються в різних економічних поняттях, як-от: «товар», «послуга», «дохід», «гроші», «банк» «ціна» та інші термінах. Педагоги прикладають максимум зусиль, щоб сформувати основи соціально – фінансової освіти, однак потребує доповнення розвивальне предметно – ігрове середовище, потрібують урізноманітнення форми роботи з дітьми.

Також зазначеній темі була підпорядкована педагогічна рада: «Проблеми економічної освіти в умовах сьогодення», під час якої члени творчої групи дошкільного закладу Махначева О.О., Добранецька В.О. детально поінформували педагогів про особливості програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлотот» та ознайомили з шляхами здійснення економічного виховання в умовах дошкільного закладу. А під час інтерактивного практикуму педагоги мали змогу удосконалити свої знання з базових економічних понять,  обговорити і вибрати найбільш оптимальні, цікаві форми, методи роботи, які сприятимуть соціально – фінансовій грамотності дошкільників.

 

Протягом навчального року колектив закладу працював над реалізацією завдання: забезпечення наступності в реалізації завдань між дошкільним закладом і школою шляхом інтелектуального розвитку дітей.

З метою виявлення рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі в дошкільному навчальному закладі №47 була  здійснена комплексна перевірка: «Стан готовності старших дошкільників до навчання в школі».

Питання вивчалось в руслі системного підходу, а саме: вивчення реального стану освітньо – виховного процесу в старших групах №1, 6, 8 через перегляд окремих занять, ігрової діяльності, інших форм роботи з дітьми, аналізу  планування, бесід з дошкільнятами.

Перевіркою встановлено: в групах створені належні умови для організації навчально – виховної роботи з дітьми, групи забезпечені необхідними меблями, посібниками, дидактичними матеріалами. Відповідно до вимог програми навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина». В зазначених групах створене предметно – ігрове середовище. Всі ігрові осередки, куточки самостійної художньої, мовленнєвої, музичної діяльності оформлені зі смаком, відповідно до методичних та естетичних вимог. Також створені необхідні умови для формування мотиваційної, емоційно – вольової, розумової та психологічної готовності до школи. Зокрема, в усіх групах є атрибути до сюжетно – рольової гри «Школа», діти дуже часто люблять уявляти себе в ролі школяра, засвоюють норми і правила навчальної діяльності, поведінки в класі, вчаться організовувати ігри як індивідуальні, так і колективні. Все це забезпечує психологічні передумови включення дитини в колектив класу, свідомого, активного засвоєння навчального матеріалу, виконання різноманітних шкільних обов’язків.

У приймальних кімнатах усіх груп обладнані «Куточки школяра», стенди «Скоро в школу», до уваги батьків представлені папки – пересувки в яких зібраний цікавий, різноплановий матеріал з питань підготовки дітей до школи, а саме: «Готуємо дітей до школи», «Наступність у роботі ДНЗ і школи», «Допоможи дитині пізнати світ», діагностичні комплекси, консультації та поради батькам, конспекти занять та екскурсій в школу, що дає змогу батькам познайомитися із вимогами до школярів, проблемами закладу з даного питання. Вихователі:    Понікарчик С.О.,  Махначева О.О., Лупійчук І.В., Гхазі Г.М.   багато уваги приділяють освіті та вихованні батьків, систематично проводять консультації, бесіди, батьківські збори, надають необхідні поради.

Результати підсумкових занять засвідчили про достатній рівень роботи педагогів груп по засвоєнню програмових знань. Були проведені підсумкові заняття: «Математичні етюди», «Математичні міста», «Подорож в країну Грамоти» (вихователь Лупійчук І.В., Гхазі Г.М.), слід відмітити, що всі заняття були цікаві, насичені навчальним матеріалом, ефективним застосуванням методів і прийомів, використанням проблемних ситуацій. В результаті чого якісний рівень знань дітей істотно змінився у порівнянні з початком року. Показники обстеження зазначені в таблиці

Рівень засвоєння знань дітьми старшого дошкільного віку
  
Санаторна група № 1 90%
Старша група № 6 61%
Старша група № 8 52,5%

З метою якісної підготовки дітей до школи вихователі тісно співпрацювали з педагогічними працівниками СЗОШ №5. Протягом навчального року педагоги систематично: взаємовідвідували уроки в школі та заняття в дошкільному закладі; проводили екскурсії та цільові прогулянки до школи; молодші школярі приймали участь у святах та розвагах дошкільного закладу; облаштовували художні виставки.

Аби дотриматися принципу наступності, який передбачає тісні взаємозв’язки дошкільної ланки освіти і початкової школи, в жовтні 2016 року відбувся педагогічний міст між педагогами ДНЗ, вчителями ЗОШ №5 та батьками вихованців на тему: «Скоро до школи». В ході вищезазначеного заходу батьки зустрілися з вчителями початкових класів та психологом школи,  які розповіли про вимоги до особистості учня, особливості адаптації дітей до шкільного навчання, ознайомили з основними компонентами готовності дітей старшого дошкільного віку до школи, відповіли на всі запитання, які цікавили батьків. Вихователі Лупійчук І.В., Гхазі Г.М. провели заняття «Інтелектуальна вікторина» з вихованцями старшої групи №6,8, яка пройшла у формі брейн – рингу, під зазначеного заходу і батьки, і вчителі змогли побачити рівень підготовки дітей до навчання в школі.

Вдале планування адміністративно – господарської діяльності дошкільного закладу: дотримання трудового законодавства, збереження матеріально – технічної бази закладу, забезпечення дотримання санітарно – гігієнічних норм, правил техніки безпеки, безпечної життєдіяльності дітей дозволило створити оптимальні умови для роботи колективу й виховання дітей.

Аналіз діяльності педагогічного колективу у 2016 – 2017 навчальному році показав, що колектив працював стабільно та творчо, як було зазначено вище, колектив досягнув значних успіхів в організації навчально – виховної роботи. Однак, працюючи над виконанням пріоритетних завдань виникали деякі труднощі, проблеми. Зокрема, не всі педагоги брали активну участь у заходах закладу, міста; потребує корекції робота з молодими педагогами, високий рівень захворюваності дітей.